Home

Welkom op de website van Ron Brand MA – Culturele projecten

Ron Brand is gespecialiseerd in projecten op bibliotheektechnisch, boekhistorisch, maritiem-historisch en/of kunsthistorisch gebied. U kunt hem benaderen voor museaal registratiewerk, tentoonstellingsonderzoek, catalogisering en redactiewerk.

Ron Brand studeerde bibliotheekwetenschappen in Den Haag en kunstgeschiedenis in Leiden. Hij werkt sinds 1983 in het Maritiem Museum Rotterdam en had daar verschillende bibliotheekfuncties. Sinds 2011 werkt hij daar als conservator.

Ron Brand heeft gedurende zijn museale loopbaan veel kennis en ervaring opgebouwd die hij daarnaast ook graag voor andere instellingen en particulieren inzet.