Publicaties

Algemeen
Ron Brand was van 2003 tot 2012 redactielid van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis en verzorgde in die periode daarin de rubriek ‘Nieuwe boeken en artikelen’. Sinds 2019 is hij wederom redactielid van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. Daarnaast is hij sinds 2009 medewerker van De Blauwe Wimpel en vanaf 2015 ‘overseas correspondent from the Netherlands’ van The Society for Nautical Research, waarvoor hij regelmatig maritieme nieuwsberichten publiceert in Topmasts. Hij schrijft met enige regelmaat blogs en recensies van maritieme boeken voor diverse tijdschriften, verslagen van lezingen en bijeenkomsten van het Historisch Genootschap Oud-Pijnacker en de Rotary Club Pijnacker-Nootdorp.

2024

‘Sisters at sea. Travel experiences of missionary sisters to the Dutch East Indies and Indonesia in the nineteenth and twentieth centuries (met Kirsten Kamphuis), in: International Journal of Maritime History0(0), 2024. https://doi.org/10.1177/08438714231218525

Vertaling van: ‘Zusters op zee. Reiservaringen van missiezusters naar Nederlands-Indië en Indonesië in de negentiende en twintigste eeuw’, in: Yearbook of Women’s History / Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 41, 2022, 113-130, ill. (themanummer ‘Gender at Sea’)

‘Hendrick Vroom (1566-1640) – een biografische schets’, in: Léon van der Hoeven e.a. Hollandse parentelen vóór 1650. Twaalf parentelen in het manuscript Olijcan (Rotterdam, Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, 2023) 242-246, ill. (Hollandse parentelen, dl. 3)

In voorbereiding:

‘Making hidden treasures visible. Describing and photographing prints and maps in the rare books collection at the Maritime Museum in Rotterdam’, in: Deutsche Schiffahrtsarchiv 2024 (artikel in voorbereiding)

‘De onfortuinlijke reis van het Nederlandse brikschip de ‘Nijverheid’ in 1837 en de lotgevallen van de opvarenden. Twee versies van een ramp’, in: Scheepshistorie 2024, no. 35 (artikel in voorbereiding)

‘’Een heel pleizierig leventje’ . De belevenissen van de zevenjarige Egbert Borchers tijdens een zeereis in de negentiende eeuw’, in: De Boekenwereld 2024, nr. 2 (artikel in voorbereiding)

‘Kagenaar en Ophof, twee Rotterdamse boekbinders’, in: De Boekenwereld 2024, nr. 4 (artikel in voorbereiding)

2023

‘Op de radar. Egbert Borchers, een bekende van Vincent van Gogh?’, in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 42, 2023, no. 2, 83-86, ill.

Rotterdam en de passagiersvaart op de Indië -route door Bram Oosterwijk ; eindred. Ron Brand (Rotterdam, Trichis, 2023)

‘Charles Dickens op zee. Stoomvaart op de trans-Atlantische route in de negentiende eeuw’, in: The Dutch Dickensian 45, 2023, no. 99 (Winter), 3-18, ill. 

‘Hout voor de Nederlandse markt’, in: Marlies Stoter (samenst.), Kate & Christoffel Bisschop. Verlangen naar vroeger (Leeuwarden, Fries Museum; Zwolle, Waanders, 2023), 131-132, ill.

‘Hollandse houthalers in Scandinavië. Twee geschilderde versies door Cornelis Claesz van Wieringen’, in: Jaarboek 2022 Fries Scheepvaart Museum (Sneek, Fries Scheepvaart Museum, 2023), 8-15, ill.

‘Blog: Veertiende symposium van het Maritiem Portal en de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland stond in het teken van het havenbedrijf en andere wetenswaardigheden’ [12 mei 2023], geplaatst op het Maritiem Portal (https://maritiemportal.nl/blog-veertiende-symposium-van-het-maritiem-portal-en-de-nieuwe-maritieme-geschiedenis-van-nederland-stond-in-het-teken-van-het-havenbedrijf-en-andere-wetenswaardigheden/#more-25987‘, 21 mei 2023

‘De bewogen geschiedenis van het plafond van de Grand Hall van de ‘Nieuw Amsterdam’. Nu prachtige blikvanger in de bibliotheek van het Maritiem Museum Rotterdam’, in: HALLO. Tijdschrift van de Vereniging De Lijn 35, 2023 nr. 3 (mei/juni), 10-14, ill.

‘Lezen bij de Lloyd. Bibliotheken op passagiersschepen van de Koninklijke Hollandsche Lloyd’, in: De Boekenwereld 39, 2023, nr. 1, 42-47, ill.

‘Blog: drie boeken over de Vlaardingse en Maassluise visserij’, geplaatst op het Maritiem Portal (https://maritiemportal.nl/blog-drie-boeken-over-de-vlaardingse-en-maassluise-visserij/#more-25381‘), 27 februari 2023

‘Blog: Glavimans Symposion op 9 december 2022 in Lelystad, geplaatst op het Maritiem Portal (Blog: Glavimans Symposion op 9 december 2022 in Lelystad – Maritiem Portal), 3 februari 2023

‘Zusters op zee. Reiservaringen van missiezusters naar Nederlands-Indië en Indonesië in de negentiende en twintigste eeuw’ (met Kirsten Kamphuis), in: Yearbook of Women’s History / Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 41, 2022, 113-130, ill. (themanummer ‘Gender at Sea’)

2022

‘Blog: ‘De mens voor en achter de lens. Museumsymposium was gewijd aan maritieme fotografie’ [18 november 2022], geplaatst op het Maritiem Portal (Blog: De mens voor en achter de lens. Museumsymposium was gewijd aan maritieme fotografie – Maritiem Portal), 5 december 2022

‘Blog: Zeer geslaagd dertiende symposium Maritiem Portal had als thema ‘Noord- Nederland en de zee’ [4 november 2022], geplaatst op het Maritiem Portal (https://maritiemportal.nl/blog-zeer-geslaagd-dertiende-symposium-maritiem-portal-had-als-thema-noord-nederland-en-de-zee/#more-24299‘), 12 november 2022

‘Blog: ‘Bomen over bomen’. Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy organiseerde symposium over houtvaart en houthandel’ [8 oktober 2022], geplaatst op het Maritiem Portal (https://maritiemportal.nl/blog-bomen-over-bomen-werkgroep-maritieme-geschiedenis-van-de-fryske-akademy-organiseerde-symposium-over-houtvaart-en-houthandel/#more-24216‘), 31 oktober 2022

‘Rotterdamse erfgoedinstellingen dragen bij aan de STCN’ (met Roman Koot, Noah Dekker, Julia Pütz, Maaike Vercouteren), in: De Boekenwereld 38, 2022, nr. 2, 76-79, ill.

‘Levendiger dan een foto. Nico M. Peeters, kunstenaar van een industriële wereld’, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 77, 2022, nr. 7/8 (juli/augustus), 300-305, ill.

‘Plafond ‘Nieuw Amsterdam’ prachtige blikvanger in de bibliotheek van het Maritiem Museum Rotterdam’, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 77, 2022, nr. 5 (mei), 193-199, ill.

‘Blog: ‘Symposium ‘Natuur op zee’ in alle opzichten geslaagd’. Verslag symposium Maritiem Portal, 13 mei 2022’, geplaatst op het Maritiem Portal (https://maritiemportal.nl/blog-symposium-natuur-op-zee-in-alle-opzichten-geslaagd/#more-22394‘), 17 mei 2022

2021

Entries over Abraham de Verwer, Antonie Waldorp en Cornelis Claesz. van Wieringen, in:  Andreas Beyer, Bénédicte Savoy und Wolf Tegethoff (hrsg.), De Gruyter Allgemeines Künstler Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, diverse delen (Berlin/Boston, Walter de Gruyter, 2022), (Online: https://www.degruyter.com/serial/akl-b/html) (entries over Heerman Witmont, Claes Claesz. Wou en Pieter [de] Zeelander volgen nog)

‘Blog: 28ste Museumsymposium gewijd aan de zeeschilderkunst’, geplaatst op het Maritiem Portal (https://maritiemportal.nl/blog-28ste-museumsymposium-gewijd-aan-de-zeeschilderkunst/#more-20377‘), 24 november 2021

‘Blog: ‘Remember, remember, the fifth of November’. Verslag symposium Maritiem Portal, 5 november 2021’, geplaatst op het Maritiem Portal (https://maritiemportal.nl/blog-remember-remember-the-fifth-of-november-verslag-symposium-maritiem-portal-5-november-2021/#more-20199‘), 15 november 2021

‘Op de radar. Papegaaienziekte’, in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 40, 2021, nr. 2, 72-74, ill.

‘Nieuw multifunctioneel Leuvepaviljoen in Rotterdam. Maritieme ambachten op een voetstuk. Onderkomen voor Maritiem Museum Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam’ (met Elisabeth Oosterling), in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 76, 2021, nr. 9 (september), 317-321, ill.

‘Lezen bij de Lloyd’, in: DNP Bulletin [Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds], 2021, nr. 70, 12-14, ill. (70.pdf (vereniging-dnp.nl)

‘Empathie of sensatiezucht? De scheepsramp van de ‘Berlin’ in 1907 en de nasleep ervan’, in: Lotte Jensen (red.), Crisis en catastrofe. De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw (Amsterdam, Amsterdam University Press, 2021), 181-196, ill. (eerder verschenen in het themanummer van De Moderne Tijd. Wetenschappelijk tijdschrift van de Werkgroep De Moderne Tijd 4 (2020), nr. 3/4, 321-336, ill.)

2020

‘Een maritiem schilder met zeebenen’, in: Natalie Hanssen, Irene Jacobs (eindred.), Maritieme meesterwerken (Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam, 2020), 28-29, ill.

‘Houthalen met schepen uit de Nederlanden in een Noorse baai’ (met Cees Paul), in: Scheepshistorie 2020, nr. 28 (december), 26-41, ill.

‘Op de radar. Getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog: een theekopje en een zakhorloge’, in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 39, 2020, nr. 2, 79-80, ill.

‘Een Haagse borstrok voor Van Speijk?’, in: Erwin van Loo, Anselm van der Peet, Adri van Vliet (red.), Zeespiegel. Een maritiem-historische ode aan Marc van Alphen bij zijn afscheid als wetenschappelijk medewerker van het NIMH (Den Haag, Nederlands Instituut voor Militaire Historie, 2020), 9, ill.; ook te lezen op Zeespiegel-2020.pdf (maritiemportal.nl)

‘Blog: Maritiem Museum Rotterdam verzamelt coronaverhalen in de scheepvaart’ (met Irene Jacobs en Annette de Wit), geplaatst op het Maritiem Portal (https://maritiemportal.nl/blog-maritiem-museum-rotterdam-verzamelt-coronaverhalen-in-de-scheepvaart/), 1 november 2020

‘Empathie of sensatiezucht? De scheepsramp van de ‘Berlin’ in 1907 en de nasleep ervan’, in: Lotte Jensen (red.), Crisis en catastrofe. De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw. Themanummer De Moderne Tijd. Wetenschappelijk tijdschrift van de Werkgroep De Moderne Tijd 4 (2020), nr. 3/4, 321-336, ill.

‘Maritiem Museum Rotterdam verzamelt coronaverhalen in de scheepvaart’ (met Irene Jacobs en Annette de Wit), in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 75, 2020, nr. 10 (oktober), 361-363, ill.

‘Maritiem Museum Rotterdam toont persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog’ (met Annette de Wit), in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 75, 2020, nr. 7/8 (juli/augustus), 299-303, ill.

‘Bibliografie van dr. Jan P. van de Voort’, in Jeroen ter Brugge, Perry Moree (red.), Jan vaart uit. Bijdragen van de presentaties bij het symposium  ter gelegenheid van het afscheid van Jan van de Voort als vrijwilliger bij het Museum Vlaardingen op 22 mei 2019 (Vlaardingen, Museum Vlaardingen, 2020), 46-63.

‘Scheepsbibliotheken’, in: HALLO. Tijdschrift van de Vereniging De Lijn 32, 2020, nr. 3 (mei/juni), 34-35, ill.

”Stadsgraanzuiger 19′. Restauratie van een havenicoon (2)’, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 75, 2020, nr. 4 (april), 156-161, ill.

‘Bananentransporteur’, in: Hanneke Spijker (eindred.), Rotterdamse havenschatten. Topstukken van het Maritiem Museum Rotterdam (Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam, [2020]), 136-137, ill.

‘APM containerterminal’, in: Hanneke Spijker (eindred.), Rotterdamse havenschatten. Topstukken van het Maritiem Museum Rotterdam (Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam, [2020]), 124-125, ill.

‘Vergunning van een parlevinker’, in: Hanneke Spijker (eindred.), Rotterdamse havenschatten. Topstukken van het Maritiem Museum Rotterdam (Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam, [2020]), 70-71, ill.

‘Tjalk op een rivier’, in: Hanneke Spijker (eindred.), Rotterdamse havenschatten. Topstukken van het Maritiem Museum Rotterdam (Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam, [2020]), 64-65, ill.

‘Het herstel der kademuren’, in: Hanneke Spijker (eindred.), Rotterdamse havenschatten. Topstukken van het Maritiem Museum Rotterdam (Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam, [2020]), 44-47, ill.

‘Sleperswagen’, in: Hanneke Spijker (eindred.), Rotterdamse havenschatten. Topstukken van het Maritiem Museum Rotterdam (Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam, [2020]), 38-39, ill.

‘Anonieme havenarbeider’, in: Hanneke Spijker (eindred.), Rotterdamse havenschatten. Topstukken van het Maritiem Museum Rotterdam (Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam, [2020]), 26-27, ill.

Bronzen buste van Otto Reuchlin’, in: Hanneke Spijker (eindred.), Rotterdamse havenschatten. Topstukken van het Maritiem Museum Rotterdam (Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam, [2020]), 18-19, ill.

‘De blik vooruit!’, in: Hanneke Spijker (eindred.), Rotterdamse havenschatten. Topstukken van het Maritiem Museum Rotterdam (Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam, [2020]), 4.

‘Stadsgraanzuiger 19. Restauratie van een havenicoon (deel 1)’, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 75, 2020, nr. 3 (maart), 116-121, ill.

2019

‘Vis in beeld’ door Henk Slechte ; met medew. van Ron Brand, Sander Paarlberg en Theo van Staalduine (Zwolle, WBooks, 2019)

‘Kinderboeken in het Maritiem Museum Rotterdam. Een collectie die (in)gezien mag worden!’, in: SGKJ-Berichten [Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur], nr. 96, zomer 2019, 18-22, ill.; ook te lezen op https://www.hetoudekinderboek.nl/sites/default/files/de%20Berichten%2096.pdf

‘Blog: Vlaardingen, Visserij en Van de Voort. Afscheidssymposium Jan van de Voort, 22 mei 2019’, geplaatst op het Maritiem Portal (https://maritiemportal.nl/blog-vlaardingen-visserij-en-van-de-voort-afscheidssymposium-jan-van-de-voort-22-mei-2019/), 24 mei 2019

‘Venster op de Rotterdamse haven. 100 jaar Spido’ (met Annette de Wit), in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 74, 2019, nr. 6 (juni), 244-249, ill.

2018

‘Dealen met Drugs. Controversiële tentoonstelling over Rotterdam als doorvoerhaven voor verdovende middelen’, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 73, 2018, nr. 11 (november) 424-429, ill.

‘Waterproof. Tentoonstelling over veiligheid op zee in het Maritiem Museum Rotterdam’, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 73, 2018, nr. 9 (september), 320-325, ill.

‘Boeken aan boord. Luxe en leescultuur aan boord van Nederlandse passagiersschepen’, in: De Spreekbuis. Kwartaaluitgave van de Vereniging Volle Kracht, 38, 2018, nr. 2 (juni), pp. 14-15, ill. (ook verschenen in vijf andere verenigingsbladen, uitgegeven door de Stichting verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs, t.w. Ankerpark (Den Helder), Navigare (Amsterdam), Noordvaarder (Delfzijl/Groningen) en De Trompetter (Brielle)).

‘Maritiem Museum Rotterdam verlegt koers naar techniekeducatie. Offshore Experience als basis voor succesvolle samenwerking met basisonderwijs, vmbo en maritieme industrie’, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 73, 2018, nr. 3 (maart), 96-99, ill.

‘Zuster op zee’, in: DNP Bulletin [Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds], 2018, nr. 60, 12-14, ill. (Infobulletin_60.pdf (vereniging-dnp.nl)

2017

‘Bevrijde Christenslaven anno 1670’ (met Léon van der Hoeven), in: Ons Voorgeslacht 72, 2017, nr. 702 (oktober), 429-434, ill.

‘Collectie in de spotlights. Maritiem Museum Rotterdam ontsluit verborgen schatten’, in: De Spreekbuis. Officieel orgaan van de Vereniging Volle Kracht 37, 2017, nr. 2 (juni), 10-11, 13, ill. (ook verschenen in vijf andere verenigingsbladen, uitgegeven door de Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs, t.w. Ankerpark (Den Helder), KW – Wij praaien u (Amsterdam), Noordvaarder (Delfzijl/Groningen), Stand by (Amsterdam), De Trompetter (Brielle)).

‘Anekdotes: Abraham Bogaert, een apotheker in Amsterdam en Azië’, in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36, 2017, nr. 1, 68-70, ill.

‘Offshore Experience in Maritiem Museum Rotterdam: eerste expo in Nederland over energiewinning op zee’, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 72, 2017, nr. 2 (februari), 68-71, ill.

2016

‘Vlagvertoon aan het Spaarne. Het gebruik van vlaggen door Hendrick Cornelisz. Vroom en Cornelis Claesz. van Wieringen op hun zeestukken’, in: Desipientia. Kunsthistorisch tijdschrift 22, 2016, nr. 2, 6-11, ill.

‘Schilderijanalyse. Maritieme identiteit volgens Cornelis Claesz. van Wieringen’, in: Holland. Historisch tijdschrift 48, 2016, nr. 03/04, 179-184, ill. (themanummer ‘maritieme identiteit’)

‘Helden van Kaap Hoorn. Tentoonstelling in het Maritiem Museum Rotterdam over de ultieme uitdaging voor de zeezeiler’, in: De Blauwe Wimpel : maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 71, 2016, nr. 1 (januari), 28-31, ill.

‘Brainwaves. 100 jaar NISS, maritieme innovaties’ (met Irene Jacobs), in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 71, 2016, nr. 9 (september), 312-315, ill.

2015

‘De wereld op je bord. Een zintuigen prikkelende tentoonstelling in het Maritiem Museum Rotterdam over de invloed van de maritieme wereld op ons eten’, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 70, 2015, nr. 6 (juni), 248-251, ill.

‘Zonder vissers geen trui. Nieuwe tentoonstelling ‘Vette visserstruien’ in het Maritiem Museum Rotterdam’’, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 70, 2015, nr. 10 (oktober), 384-386, ill.

”Een schilderije van de Slach van Heemskerck’. Cornelis Claesz. van Wieringen en de opdracht voor een zeestuk van de slag bij Gibraltar nader bekeken’, in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 34, 2015, nr. 2, 3-22, ill.

‘Maritiem Museum Rotterdam. Het museum van en voor de scheepsbouw en de maritieme industrie’, in: Volle Vaart. Uitgave van studievereniging van scheepsbouwkunde UNFC [Ut Navem Futuri Creemus] 8, 2015, nr. 1 (herfst), 22-27, ill.

2014

‘Anekdotes: Historische sensatie: het verhaal van Batte de Roos’, in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 33, 2014, nr. 2, 57-59, ill.

‘De reis van de Twee Antonij’s (1853-1854). Het levendige verslag van scheepsarts Frederik Johannes Spruijt’, in: Scheepshistorie. Het schaalmodel als reconstructie, 2014, nr. 18, 84-103, ill.

2013

Ron Brand (samenst.), ‘Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. Register op jaargang 21 tot en met 30 (2002-2011)’ (Amsterdam, Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, 2013) 77 p.

‘Damiate volgens Van Wieringen, beelden van een Haarlemse legende’, in: Scheepshistorie. Het schaalmodel als reconstructie 2013, nr. 15, 80-95, ill.

Robert van Herk, Rinske Jurgens, Shaula Nuijts, Ron Brand (red.), ‘Brave Hendrik. Special: Sex & The Sea’ (Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam, 2013) 28 p., ill. Magazine uitg. bij de tentoonstelling ‘Sex & The Sea’, gehouden in het Maritiem Museum Rotterdam van 28 september 2013 tot en met 19 december 2014

‘Ping pong op een slingerend schip. Spelen aan dek’, in: Sjoerd de Meer en Joost Schokkenbroek (red.), Hoogtij. Maritieme identiteit in feesten, tradities en vermaak (Rotterdam, Stichting Maritiem Museum Rotterdam, Vereniging Vrienden van het Maritiem Museum Rotterdam, Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Stichting Het Scheepvaartmuseum, Zutphen, Walburg Pers, 2013) 98-109, ill. (Jaarboek 2013 maritieme musea Nederland)

”Verder soo siet het hier raar uijt met ons lant’. De Brits-Russische inval in Noord-Holland in 1799 door Amsterdamse ogen’, in: Erik van der Doe, Perry Moree, Dirk J. Tang (red.), Buitgemaakt en teruggevonden. Nederlandse brieven en scheepspapieren in een Engels archief. Sailing Letters Journaal V (Zutphen, Walburg Pers, 2013) 281-288, ill.

2012

Van verenigingsblad tot wetenschappelijk tijdschrift. 50 jaar Mededelingen /
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 1961-2011′
, in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 31, 2012, nr. 2, 27-36, ill.

Joost Schokkenbroek en Ron Brand (red.), ‘Noordzee. Nederlandse kustcultuur in woord en beeld’ (Rotterdam, Stichting Maritiem Museum Rotterdam, Vereniging Vrienden van het Maritiem Museum Rotterdam, Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Stichting Het Scheepvaartmuseum, Zutphen, Walburg Pers, 2012) 126 p., ill. (Jaarboek 2012 maritieme musea Nederland)

Joost Schokkenbroek en Ron Brand, ‘Woord vooraf’, in: Joost Schokkenbroek en Ron Brand (red.), Noordzee. Nederlandse kustcultuur in woord en beeld (Rotterdam, Stichting Maritiem Museum Rotterdam, Vereniging Vrienden van het Maritiem Museum Rotterdam, Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Stichting Het Scheepvaartmuseum, Zutphen, Walburg Pers, 2012) p. 7., ill. (Jaarboek 2012 maritieme musea Nederland)

‘Dansen aan zee. Nederlandstalige liedjes over de kust’, in: Joost Schokkenbroek en Ron Brand (red.), Noordzee. Nederlandse kustcultuur in woord en beeld (Rotterdam, Stichting Maritiem Museum Rotterdam, Vereniging Vrienden van het Maritiem Museum Rotterdam, Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Stichting Het Scheepvaartmuseum, Zutphen, Walburg Pers, 2012) 28-32, ill. (Jaarboek 2012 maritieme musea Nederland)

‘Empathie of sensatiezucht? Ramptoerisme langs de kust’, in: Joost Schokkenbroek en Ron Brand (red.), Noordzee. Nederlandse kustcultuur in woord en beeld (Rotterdam, Stichting Maritiem Museum Rotterdam, Vereniging Vrienden van het Maritiem Museum Rotterdam, Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Stichting Het Scheepvaartmuseum, Zutphen, Walburg Pers, 2012) 62-65, ill. (Jaarboek 2012 maritieme musea Nederland)

‘One, two, three, four, tell the people what she wore’. Bad- en strandkleding aan de kust’, in: Joost Schokkenbroek en Ron Brand (red.), Noordzee. Nederlandse kustcultuur in woord en beeld (Rotterdam, Stichting Maritiem Museum Rotterdam, Vereniging Vrienden van het Maritiem Museum Rotterdam, Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Stichting Het Scheepvaartmuseum, Zutphen, Walburg Pers, 2012) 81-85, ill. (Jaarboek 2012 maritieme musea Nederland)

‘De kamers op dit schip zijn wel driemaal zoo groot als de salon bij ons thuis’. George Reuchlin, een Rotterdamse passagier aan boord van de Titanic’, in: Rotterdams Jaarboekje 11de reeks, 10de jaargang, 2012, 84-101, ill.

‘Yin & Jan – Nederland en China door scheepvaart verbonden’, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 67 (2012) nr. 1 (januari) 32-33, ill.

‘Recht zo die gaat! Varen op de kaart van Mercator’ in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 67 (2012) nr. 3 (maart) 114-115, ill.

‘Anekdotes: Admiraal Tromp uit Friesland’ in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 31 (2012) nr. 1, 65-67, ill.

‘Nederlanders op de Titanic’, in: De Spreekbuis. Kwartaaluitgave van de Vereniging Volle Kracht 32 (2012) nr. 1 (maart), 50-51, ill. (ook verschenen in vijf andere verenigingsbladen, uitgegeven door de Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs, t.w. Ankerpark (Den Helder), KW – Wij praaien u (Amsterdam), Noordvaarder (Delfzijl/Groningen), Stand by (Amsterdam), De Trompetter (Brielle)).

‘Nederlanders op de ‘Titanic”, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 67 (2012) nr. 4 (april) 142-144, ill.

‘Recht zo die gaat! Varen op de kaart van Mercator’, in: De Spreekbuis. Kwartaaluitgave van de Vereniging Volle Kracht 32 (2012) nr. 2 (juni) 52-53, 55, ill. (ook verschenen in vijf andere verenigingsbladen, uitgegeven door de Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs, t.w. Ankerpark (Den Helder), KW – Wij praaien u (Amsterdam), Noordvaarder (Delfzijl/Groningen), Stand by (Amsterdam), De Trompetter (Brielle)).

2011

‘Recht zo die gaat! Varen op de kaart van Mercator’, in: SWZ Maritime 132 (2011) nr. 11, 14-15, 17, ill.

‘Boeken aan boord. Luxe en leescultuur op Nederlandse en Britse passagiersschepen, 1900-2011’, in: Irene Jacobs en Joost Schokkenbroek (red.), Nederland-Engeland. Reflecties over zee (Rotterdam, Stichting Maritiem Museum Rotterdam, Vereniging Vrienden van het Maritiem Museum Rotterdam, Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Stichting Het Scheepvaartmuseum, Zutphen, Walburg Pers, 2011) 78-86, ill. (Jaarboek 2011 maritieme musea Nederland)

‘Recht zo die gaat! Varen op de kaart van Mercator’, in: Vitruvius. Onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals 5 (2011) nr. 17, 47-48, ill.

‘Anekdotes: een bijzonder reddingsvest’, in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 30, 2011, nr. 2, 68-70, ill.

‘De verhalen van kapitein Rob’, in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 30, 2011, nr. 1, 64-67, ill. (in het kader van de rubriek ‘Herinneringen aan maritieme literatuur’)

2010

‘Scheepspraat: schets van de Nederlandse naoorlogse maritieme romanliteratuur’, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 65,
2010, nr. 12 (19 december) 495-499, ill.

‘Bibliografie van Femme S. Gaastra’ (samenst.), in: Maurits Ebben, Henk den Heijer, Joost Schokkenbroek (red.), Alle streken van het kompas. Maritieme geschiedenis in Nederland. Opstellen over maritieme geschiedenis in Nederland aangeboden aan Femme S. Gaastra bij zijn afscheid als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden (Zutphen, Walburg Pers, 2010) 335-346.

‘Ein Maler für den Markt. Jacob Adriaensz. Bellevois aus Rotterdam’, in: Martina Sitt, Hubertus Gaßner (Hrsg.), Segeln, was das Zeug hält. Niederländische Gemälde des Goldenen Zeitalters (Hamburg, Hamburger Kunsthalle; München, Hirmer Verlag, 2010) 98-105, ill.

‘Prinses Margriet – boegbeeld van de koopvaardij’, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 65, 2010, nr. 6 (19 juni) 224-227, ill.

‘Deining in de duinen. Maritieme prenten op kasteel Keukenhof’, in: G. Jaspers (red.), Zeehelden, kooplieden, lords en ladies op kasteel Keukenhof. Jaarboek Kasteel Keukenhof IV (Hilversum, Verloren, 2010) 11-30, ill.

‘150 jaar geleden. Scheepsramp met Capelse stoomboot de ‘Langstraat’ op het Hollands Diep’, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 65, 2010, nr. 5 (19 mei) 183-185, ill.

‘Maritieme encyclopedie. Al vier decennia actueel’
, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 65, 2010, nr. 2 (19 februari) 56-58, ill.

2009

‘Maritiem Digitaal!’, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 64, 2009, nr. 12 (19 december) 467-469, ill.

‘Collectie Von Münching: unieke maritieme verzameling in goede handen bij Maritiem Museum Rotterdam’, in: De Blauwe Wimpel. Maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 64, 2009, nr. 10 (19 oktober) 380-382, ill.

‘Daar zijn ook duijzende onaangenaamigheden’. ’s Lands zeemacht in Curaçao, in: Erik van der Doe, Perry Moree, Dirk J. Tang (red.), De smeekbede van een oude slavin en andere verhalen uit de West. Sailing Letters Journaal II (Zutphen, Walburg Pers, 2009) 102-108, ill.

‘Visserij in beeld. De haringvisserij in de schilderkunst van de zeventiende eeuw’, in: NETwerk: jaarboek Visserijmuseum 19, 2008 (verscheen 2009), 23-38, ill.

2008

Cornelis Claesz van Wieringen (Haarlem c. 1575-1633 Haarlem)’, in: Jenny Gaschke (ed.), Turmoil and tranquillity: the sea through the eyes of Dutch and Flemisch masters, 1550-1700 (Greenwich, National Maritime Museum, 2008) 176

‘Heemskerk’s Defeat of the Spaniards at Gibraltar, 25 april 1607′, in: Jenny Gaschke (ed.), Turmoil and tranquillity: the sea through the eyes of Dutch and Flemisch masters, 1550-1700 (Greenwich, National Maritime Museum, 2008) 176-177, ill. (cat. 69)

‘A Dutch Merchantman Attacked by an English Privateer, off La Rochelle’, in: Jenny Gaschke (ed.), Turmoil and tranquillity: the sea through the eyes of Dutch and Flemisch masters, 1550-1700 (Greenwich, National Maritime Museum, 2008) 178-179, ill. (cat. 70)

‘De havens van Amsterdam en Rotterdam in romans en liedteksten’, in: Remmelt Daalder en Wouter Heijveld (red.), Havens van Amsterdam en Rotterdam sinds 1870 (Rotterdam, Stichting Maritiem Museum Rotterdam, Vereniging Vrienden van het Maritiem Museum Rotterdam, Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Stichting Het Scheepvaartmuseum, Zutphen, Walburg Pers, 2008) 88-94, ill. (Jaarboek 2008 maritieme musea Nederland)

2007

‘Art: historiography’, in: John B. Hattendorf (ed. in chief), The Oxford encyclopedia of maritime history I (Oxford [etc.], Oxford University Press, 2007) 151-157, ill.

‘Dutch literature: an overview’ (met Joke E. Korteweg), in: John. B. Hattendorf (ed. in chief), The Oxford encyclopedia of maritime history I (Oxford [etc.], Oxford University Press, 2007) 593-596

2005

Bibliografie van Willem F.J. Mörzer Bruyns’ (met Leo Akveld), in: Leo Akveld e.a. (red.), Koersvast. Vijf eeuwen navigatie op zee. Een bundel opstellen aangeboden aan Willem Mörzer Bruyns bij zijn afscheid van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam in 2005 (Zaltbommel, Aprilis, 2005) 19-29

‘Haarlems trots’, in: Tableau 27, 2005, nr. 5 (november) 88-93, ill. [betreft het schilderij van het doorvaren van de ketting bij Damiate aan de monding van de Nijl door Cornelis Claesz. van Wieringen]

‘Jacob Adriaensz. Bellevois, een ‘braaf zee- en stilwaterschilder’ uit Rotterdam’, in: Rotterdams Jaarboekje 11de reeks, 3de jaargang, 2005, 108-145, ill. (story.pdf (x-cago.com))

‘Frederik V van de Palts en Elisabeth Stuart: een vergelijking tussen twee geschilderde afbeeldingen’, in: Den Spiegel. Tijdschrift van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen 23, 2005, nr.2, 9-16

2004

Digitaal artikel over een schilderij van Bellevois dat eigendom is van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

De scheepsramp met de Capelse stoomboot de ‘Langstraat’ op het Hollands Diep op 28 mei 1860′, in: Bruggeske. Tijdschrift van de Vereniging voor Heemkunde van Sprang-Capelle e.o. 2004, nr. 2, p. 10-25, ill.

‘From Vroom to Van de Velde’, in: Maritime Life and Traditions 2004, no. 25, 62-69, ill.

2003

Twee catalogusbeschrijvingen met betrekking tot schilderijen van Cornelis Claesz. van Wieringen en Adam Willarts, in: Peter Wolf e.a. (Hrsg.), Der Winterkönig. Friedrich V. der letzte Kurfürst aus der Oberen Pfalz: Amberg, Heidelberg, Prag, Den Haag (Augsburg, Haus der Bayerische Geschichte, 2003) cd-rom.

‘Een maritieme kijk op Asterix: antieke scheepvaart in het stripverhaal’, in: Stripschrift 35, 2003, 3 (350) 16-23 (herziene versie van het artikel dat verscheen in de bundel ‘Schatkamer’)

2002

Het stilleven geobserveerd’, in: H. Dinkelaar (red.), Kunst langs Rijn en Gouwe. Een boeiende reis langs een veelheid van kunstwerken, Alphen aan den Rijn 2002, 41-64.

‘Antieke scheepvaart in het stripverhaal. Een maritieme kijk op Asterix’, in: S. de Meer e.a. (red.), Schatkamer. Veertien opstellen over maritiem-historische onderwerpen aangeboden aan Leo M. Akveld bij zijn afscheid van het Maritiem Museum Rotterdam, Franeker 2002, 17-31.

1996

‘Cornelis Claesz van Wieringen, Haarlem vóór 1580-Haarlem 1633’, in: Jeroen Giltaij, Jan Kelch, Lof der Zeevaart . De Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw (Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen; Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin, 1996) 99-100 (biografie; tevens verschenen in een Engelstalige en Duitstalige versie).

‘Een bewapend koopvaardijschip en andere vaartuigen bij een havenstad’, in: Jeroen Giltaij, Jan Kelch, Lof der zeevaart. De Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw (Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen; Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin, 1996) 101-104, ill. (cat. 8; tevens verschenen in een Engelstalige en Duitstalige versie).

‘Het ontploffen van het Spaanse admiraalschip tijdens de Zeeslag bij Gibraltar op 25 april 1607’, in: Jeroen Giltaij, Jan Kelch, Lof der zeevaart. De Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw (Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen; Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin, 1996) 105-107, ill. (cat. 9; tevens verschenen in een Engelstalige en Duitstalige versie).

‘De Zeeslag bij Gibraltar op 25 april 1607’, in: Jeroen Giltaij, Jan Kelch, Lof der zeevaart. De Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw (Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen; Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin, 1996) 108-109, ill. (cat. 10; tevens verschenen in een Engelstalige en Duitstalige versie).

‘De Zeeslag bij Gibraltar op 25 april 1607’, in: Jeroen Giltaij, Jan Kelch, Lof der zeevaart. De Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw (Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen; Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin, 1996) 110-112, ill. (cat. 11; tevens verschenen in een Engelstalige en Duitstalige versie).

1995

Bedreven in de konst van schepen ende see: De marineschilderkunst van Cornelis Claesz. van Wieringen’, in: Antiek 30 (1995) 5 (december), 194-207.

1993

Het zee- en kustgezicht’, in: Leendert Couprie (eindred.), Wijnand Nuyen en zijn vrienden. Speurtocht in de Hollandse romantiek, Rijswijk 1993, 48-58.